Firma E.H security system Vám také nabízíbezpečnostní prohlídky

• činnost zajišťovaná preventivní požární hlídkou

• v průmyslových, hospodářských, soukromých objektech, kulturních a sportovních areálech, úřadech a institucích

• bezpečnostní analýza v oblasti ochrany majetku a osob včetně následné eliminace rizik na zbytkovou úroveň

• bezpečnostní prohlídky prostor a objektů

• PCO - pult centralizované ochrany

• ostraha při přepravě peněz, cenností či jiného majetku

• zajištění osobní ochrany a vymezených zájmů

• úklidové práce

 

Všechny nabízené služby jsou vždy prováděny v souladu s platnou legislativou.

 

 

ochrana průmyslových objektůNabízíme ostrahu průmyslových objektů a zón. Do těchto prostor nabízíme jak fyzickou ostrahu, tak kamerové systémy a také připojení na Pult Centralizované Ochrany. V této oblasti máme bohaté zkušenosti, které jsme čerpali přímo ze zdárného zabezpečení konkrétních objektů.

 

 

ochrana domů a majetkuDo této kategorie spadá ochrana soukromých objektů a rezidencí, které obsazujeme kvalifikovanými pracovníky. Oběkty je možno osadit kamerovýmy systémy i elektronickým zabezečením. Taktéž zajistíme převozy cenin či doprovod při jejich přepravě. 

 

 

ochrana osobNabízíme nejen ochranu jednotlivců vyškolenými bodyguardy, ale zajišťujeme i ochranu skupin čítajících větší množství osob. Zajišřujeme ostrahu na společenských i sportovních akcích. 

 

 

 

úklidové práceKomplexní úklidové služby - nemocnice, hotely, úřady, firmy. Strojové čištění podlah ve výrobních halách, mytí oken, celková údržba firemních areálů. Provádíme také údržbu zelených ploch, odklízení sněhu a výškové práce.

Úklidové práce - celkové zajištění od nevýrobních činností.

 

 

Firma E.H securiry system zajišťující ostrahu majetku a osob vychází z poskytování služeb ze specifických požadavků jednotlivých klientů a z platné bezpečnostní legislativy . Je v rámci svého předmětu pojištěna z odpovědnosti za škodu u české pojišťovny a.s. Kvalitní základnu tvoří lidské zdroje , jež v předchozí činnostech působily nebo i nadále působí v obchodních oblastech jako profesionálové. 

 

Nabídka služeb

Činnost zajišťovaná preventivní požární hlídkou dle §13, odst. 1 písm. c) zákona č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/01 Sb. o požární prevenci a z posouzení požárního nebezpečí zajišťují činnosti požární hlídky 1+3 zaměstnanci nepřetržitě po dobu 24 hodin - u budov se zvýšeným požárním nebezpečím.

Jedná se o následující činnosti:

  1. dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v objektu v rozsahu povinností preventisty  požární ochrany
  2. průběžná preventivní činnost v prostorách objektu. V mimopracovní době v intervalu 6 hodin nepřetržitě
  3. požární asistence a následný dohled při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím dle směrnic provádění těchto činností
  4. požární asistence při akcích na víceúčelových sálech a v ostatních částech objektů, při kterých se účastní větší počet osob
  5. zajištění požární prevence dle platných právních předpisů o požární ochraně
  6. v případě vzniku požáru zajištění okamžitého profesionálního hasičského zásahu dle dokumentace PO včetně úkolů při evakuaci
  7. v době rekonstrukčních prací zajistit zvýšenou nepřetržitou preventivní činnost v těch částech a podlažích budov, kde je z tohoto důvodu dočasně sníženo zajištění požární ochrany nefunkčním požárně bezpečnostním zařízením (sprinklery, EPS).