• Konkrétní cenová sazba je určována oběma smluvními stranami na základě vzájemné dohody a následného smluvního ujednání v písemné podobě.
  • Vychází z konkrétní požadované služby a specifických nároků na její poskytování.
  • Je určována oprávněnými nároky smluvních stran a danou lokalitou.
  • Cenová sazba v sobě zahrnuje přímé náklady na zajištění lidských zdrojů, provozní náklady a požadovanou firemní marži